GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN TARİHÇELER

+ Free Shipping
Category:

Bu kitabın içinde, her biri ayrı bir konuyu inceleyen altı ayrı kitap yer almaktadır. Hepsi, yıllardan beri yakından izlemekte olduğumuz çeşitli bilimsel tartışma konularıyla ilgili olarak hazırladığımız araştırma yazılarıdır. Kısa oldukları için şimdiye kadar yayınlanmamış olan bu kitapları tek bir cilt içerisinde okuyucumuzun takdirine sunuyoruz.

Birinci kitap, faşizmin tarihini, benzer diğer kavramlarla birlikte oluşum sürecini ve günümüzde örtük biçimde geçerli olan ilke ve politikalarını inceler. Bu yazımız Kurtla Yiyip Çobanla Ağlaşanlar veArsızlık ve Kültür/Batının Kültürü Dış Politikasını Nasıl Yönlendiriyor? adlı kitaplarımızın eki mahiyetindedir ve o kitaplarımızın eksik kalan yönlerini de tamamlamaktadır.

İkinci kitabımız, küreselleşme olgusuyla ilgili bir değerlendirmedir. Küreselleşmenin kültür ve ekonomi boyutlarını inceler. Büyük Güçlerin küreselleşmeden ne beklediklerini, kültür alanında görülen melezleşmenin derinliğini ve söz konusu oluşumdan umulan sonuçları açıklar. Bu kitabımız da Kurtla Yiyip Çobanla Ağlaşanlar kitabımızın eki olarak düşünülebilir.

Üçüncü kitabımız, Fransa’da İşgal Yılları adlı kitabımızın eki mahiyetinde bir çalışmadır. Söz konusu kitapta, Alman işgali aşama aşama anlatılır. Burada ise Alman işgalinin kurşun atmadan nasıl mümkün hale getirildiği ve basının bu işteki ağır sorumluluğu incelenmektedir.

Dördüncü kitabımız, genetiğiyle oynanmış tohumların ve gıdaların yeryüzüne hızla yayılması üzerine kaleme alınmış bir bilim ve bilim felsefesi yazısıdır. Büyük Güçlerin, aslında insanlığa büyük imkânların kapılarını açabilecek nitelikteki genetik bilimini nasıl bir sahte bilime dönüştürdüklerini anlatır.

Beşinci kitabımız, kültür üzerine sürüp gelen tartışma-lara karışan bir araştırma yazısıdır. Kültürün insan zihninin derinlerinde nasıl kök saldığını beş ayrı ülkenin tarihinden örnekler vererek inceler.

Altıncı kitabımız, aslında İkinci Binyılın Muhasebesi adlı kitabımızın 27. bölümüdür. Darwin’in görüşlerinin bir ideoloji kalıbına dökülerek, sömürgeci emelleri aklamak için geliştirilen söylemlerin omurgasına nasıl yerleştirildiğini göstermektedir. Genetiğin sahte bilime dönüştürülmesini anlatan kitabımızın yanında ikinci bir çarpıcı örnek olduğu için aynı ko-nuyu bu kitabımızın çerçevesine de taşımayı uygun gördük.

Saygılarımızla,

İbrahim OKUR, Bursa 2012

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN TARİHÇELER”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart