KÜLTÜR SAVAŞINDA İLERİ SAVUNMA HATTI

+ Free Shipping
Category:

Elinizdeki kitap, her biri farklı zamanlarda birbirinden bağımsız olarak hazırlanmış, birbiriyle yakın ilgisi bulunan 6 ayrı kitabın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Dostlarımızın, daha önce facebook’ta yayınlanmış ve internet üzerinden dağıtılmış olan makalelerimizi kitap haline getirmemizi teklif etmesi üzerine, söz konusu makalelerimizin kapsamı genişletilerek yeniden kaleme alınmışlardır. Hepsini ayrı ayrıCep Kitapları Dizisi içerisinde yayınlayabilirdik. Ancak bu takdirde hepsini birden bulabilmek ve bir araya getirmek sorun olabilirdi.

Birinci kitap, İndo-Germen kuramları çerçevesinde Ernest Renan’ın verdiği akılla, AB mahfillerinde ve özellikle de Alman akademik çevrelerinde ihtiyaca göre tarih üretme çalışmalarını sergilemektedir. Konunun özü, daha önce Temizliğin Tarihi adlı kitabımızın birinci bölümünde yayınlanmıştı. Burada ise genişletilmiş bir kapsamda ve güncellenmiş olarak yayınlıyoruz.

İkinci kitap, İndo-Germenci üstünlük ideologlarının Türk adını silmek ve hatta yok saymak istemelerine karşılık, Türk adının karanlık çağlara kadar uzanan kanıtlanmış varlığını, Arap tarihi, Germen tarihi, İtalya ve İngiltere tarihleri ile mukayeseli olarak incelemektedir. Burada konu edilen gerçeklerin hepsi, çeşitli Avrupa ülkelerinin aynı zaman diliminde yaşamamış ve birbirini tanımayan araştırmacıları tarafından ortaya konan araştırma sonuçlarına dayanır.

Üçüncü kitabımızda kavim adlarının etimolojisi incelenmektedir. Konu, uzun zamandır farkında olduğumuz bir takım gerçekleri sergilemek için hazırlandı. Konu Türkler ve Avrupa adlı kitabımızda özet şeklinde yayınlanmıştı. Burada ise kapsamı genişlettik ve örnekleri zenginleştirerek yeni baştan kaleme aldık.

Dördüncü kitabımızda, matematik tarihinin kökenlerinden bir kesit sunuyoruz. Bu kitabımızın amacı, uygarlığı Grek kökenlere bağlamaya çalışan Batılı ideolog çevrelerin gerçeklerin ne kadar uzağında kaldığını göstermektir. Konu çok daha kapsamlı olarak Sumer Matematiği ve Sayıların Gizemi adlı kitabımızda yayınlanmıştır. Daha sonra yayıncıların isteği üzerinde bazı dergilerde de yayınlanmıştır. 4-5000 yıl öncesinde, matematiğin günümüz matematiğinden hiç de geri olmadığını sergileyen kanıtların renkli resimlerini söz konusu kitabımızda bulmak mümkündür.

Beşinci kitabımız, Avrupa tarihinin şekillenmesinde Türk soylu kavimlerin rollerini sergilemek amacıyla hazırlanmıştır. Konu, Türkler ve Avrupa adlı kitabımızda, Avrupa’nın tarihsel yapılanması bağlamında yer verilmiş olan iki ayrı bölümün birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Bunun yanında, Avrupa’daki Türk varlığının izini birinci bin yılın sonralarına kadar sürdürdük. Böylece konuları, özet şeklinde de olsa, İkinci Binyılın Muhasebesi adlı kitabımızın başlangıcına bağladığımızı düşünüyoruz.

Altıncı ve son kitabımız, daha önce hiçbir yerde, ne kitap olarak ne internet ortamında yayınlamadığımız bir çalışmadır. Tarihin oluşumunda etkin olan ve gelecekte de aynı derecede etkin olması kaçınılmaz olan 14 ayrı etken ayrı ayrı ve kısa kısa ele alınmıştır. Söz konusu etkenlerin hepsi insanoğlunu aşan etkenlerdir. Bu yüzden ayrı bir kitaba konu olmuşlardır. Uzaydaki karanlık bulutların, yanardağların, Gulf stream’in, göktaşlarının, güneş lekelerinin, dünyanın yörüngesindeki ve eksenindeki periyodik değişmelerin, sınırlı doğal kaynakların, bulaşıcı ve salgın hastalıkların, sera gazlarının, depremlerin, dünya üzerindeki etkileri incelenmiştir. Amacımız, tarihi sadece insanoğlunun yapmadığını, doğal etkenlerin insanı nasıl sınırlandırdığını göstermek ve geleceğin muhtemel tehlikelerine dair bilgileri bir araya getirmektir. Özellikle son bölümü, Temizliğin Tarihi adlı kitabımızda eksikliğini hissettiğimiz bazı konuları tamamlayıcı mahiyettedir.

Söz konusu 6 kitap birbirinden bağımsız olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle, içlerinde bu ciltte yer verilen diğer kitapların içeriğiyle çakışan kısa bazı pasajlar bulunmaktadır. Kitapların bağımsızlığını korumak bakımından gerekli gördüğümüz bazı konuların tekrara düşmesinden çekinmedik. Yine de konu bir kitapta enine boyuna incelenmişse, diğer kitapta birkaç cümle ya da paragraftan fazla tekrar yapmamaya çalıştık. Aksi halde, kitaplarımız birbirinden bağımsız olarak sunulmuş araştırmalar olmaktan çıkacaktı.

Altı kitabı tek bir cilt içerisinde yayınlamamızın nedeni, her birinin verdiği mesajların diğerlerinden destek alarak güçlendirilebilmesi içindir. Bir başka deyişle, bütünün parçalarının toplamından çok daha büyük olduğu kuralına saygı göstermek için böyle yaptık. İki ayrı kitabın okunması arasında, işten güçten dolayı zaman geçse bile anlama eksikliği oluşmayacaktır. Kitaplar arasında ufak tefek tekrarlara katlanılmasının bir nedeni de budur.

Saygılarımızla,
İbrahim OKUR
2012, BURSA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KÜLTÜR SAVAŞINDA İLERİ SAVUNMA HATTI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart