,

BANKSTERLER ve DEMOKRATÖRLER

$120.00

+ Free Shipping

KİTAP, DÜNYA DÜZENİNİN BİN DEVLETLİ KOLAY YUTULUR LOKMALARA BÖLÜNMÜŞ BİR YAPIYA DOĞRU NASIL SÜRÜKLENDİĞİNİ ANLATIR VE BU PROJEYİ ISRARLA SÜRDÜRENLERİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLAR. YİRMİNCİ YÜZYIL BOYUNCA BU DOĞRULTUDA KALEME ALINMIŞ 130’UN ÜZERİNDEKİ KİTABIN TEKER TEKER YAKIN PLANDAN İNCELENMESİNE DAYANIR.

SÖZ KONUSU KİTAPLARDAN

DOĞRUDAN AKTARMALAR İÇERİR.

KİTAP, MİLİTAN KÜRESELLEŞTİRMECİLERİN YENİ DÜNYA DÜZENİ PERDESİ ARKASINDA GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIKLARI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEYİ AMAÇLAMIŞTIR. OLMASI MÜMKÜN OLAN İLE GERÇEK OLANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAZ. SENARYOLAR İÇERMEZ. EKONOMİ-POLİTİK LİTERATÜRE DAYALIDIR. ADIM ADIM AÇIKLADIĞI NEOLİBERAL ANLAYIŞ

KISACA  ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR:

 • KÜRESELCİLİĞİN MİHENK TAŞI SINIRLARINDAN ARINMIŞ DÜNYADIR.
 • YENİDEN BÖLÜŞÜM TALEPLERİNİ MEŞRULAŞTIRDIĞI İÇİN DEMOKRASİ TEHLİKELİDİR.
 • DEMOKRASİNİN YIKICI POTANSİYELİNE KARŞI KORUYUCU MEKANİZMALAR GEREKLİDİR.
 • İNSANLAR DİKTATÖRLÜK DEMOKRASİSİNİN VAROLDUĞU GERÇEĞİNE ALIŞMALIDIR.
 • DEMOKRASİ, SERMAYENİN İÇİNDE RAHAT ETTİĞİ DÜZENİ ALTÜST EDEBİLİR.
 • DEMOKRASİ, SERMAYENİN RAHATI İÇİN İŞLEVİNİ YERİNE GETİRDİKTEN SONRA ORTADA DOLAŞMAMALIDIR.
 • KİTLE DEMOKRASİSİNİN BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN “ASKERİLEŞMİŞ LİBERALİZM” GEREKİR.
 • GÖRÜNMEZ HÜKÜMETE OLAN İHTİYAÇ GÜN GEÇTİKÇE BELİRGİNLEŞİYOR.
 • YALNIZCA KAPİTALİZM ENTERNASYONALİSTTİR.
 • KÜRESELCİLİK MİLLİYETÇİLİKTEN ÜSTÜNDÜR.
 • EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK LİDERLERDE ZEKA YOKSUNLUĞUNUN ESERİDİR.
 • ULUS DEVLETE TAM BAĞIMSIZLIK VERİLMEMELİDİR.
 • DÜNYANIN ULUSLAR ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENMESİ EKONOMİ İLKELERİYLE ÇELİŞİR.
 • DÜNYA EKONOMİK DÜZENİ DEVLET EGEMENLİĞİNİN ÇİZGİYİ AŞMASINA KARŞIDIR.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BANKSTERLER ve DEMOKRATÖRLER”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart